Openbare sector

INTERVENTUS, de ideale partner !

INTERVENTUS verzekert een geheel van opdrachten voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden, voor de openbare sector en voor instellingen, op het gehele grondgebied van Wallonië en in Brussel.

Soorten opdrachten?

 • Minnelijke invordering
 • Gerechtelijke invordering
 • Vaststellingen
 • Uitdrijving

Vaardigheden

 • Afdeling gespecialiseerd en bedreven in de regels aangaande de bijdragen, taksen en administratieve boetes (gemeentes, gewesten, federale). De medewerkers hebben een specifieke en erkende opleiding gevolgd.
 • Verwerken van grote volumes
 • Strikt respecteren van de opgelegde termijnen, voortkomend van protocollen voor de toevertrouwde opdrachten

Schuldenaar

 • Toetsing van de wettigheid van de schuldvorderingen aan de wettelijke bepalingen
 • Inzicht in het bepalen van de solvabiliteit van de schuldenaar
 • Strikt opvolgen van de betalingsplannen met onmiddellijke reactivering

Schuldvordering

 • Geoptimaliseerd inningspercentage
 • De bedragen worden, volgens de akkoorden, onmiddellijk doorgestort naar de openbare diensten
 • Strikte controle van de kosten van de gerechtsdeurwaarders en de verschillende tussenkomende partijen
 • Controle en verantwoordingsplicht voor de kosten van de procedures van invordering

Dienstenaanbod

 • Mogelijkheid te voldoen aan elk type van openbare aanbesteding
 • Oprichten van een comité voor begeleiding en raadgeving in de Directie
 • Consultancy in het geoptimaliseerd beheer van de invordering van schuldvorderingen
 • Begeleiding van de cliënt
 • Reporting en raadpleging "on line" van de ons toevertrouwde geschillen
Chat