Advocaat

Een expertise die ter uwer dienst staat

INTERVENTUS verzekert een geheel van opdrachten ten dienste van advocaten en notarissen, over het gehele Belgisch grondgebied.

Soorten opdrachten ?

 • Dagvaarding/Bewarende procedures
 • Minnelijke invordering
 • Gerechtelijke invordering
 • Vaststellingen
 • Akten specifiek voor de onroerende procedure

Waarom INTERVENTUS ?

 • Beschikbaarheid : 7 dagen/7
 • Ervaren gerechtsdeurwaarders* (groepering van studies die actief zijn in België)
 • Verwerken van grote volumes
 • Snelle tussenkomst
 • Gematigde kosten
 • Gepersonaliseerde dienstverlening

* Interventus behoudt zich het recht voor om haar tussenkomst te beperken, in functie van de aard van de vaststelling en/of de voorwaarden van de tussenkomst, mits naleving van de Belgische en de Europese wetgeving.

 

Dagvaardingen/Bewarende procedures

INTERVENTUS beschikt over een specifieke afdeling, gespecialiseerd in de verschillende bewarende procedures en in de dagvaardingen.

U bent advocaat ?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze afdeling, door ons een e-mail te versturen.

 

De minnelijke en de gerechtelijke invordering

INTERVENTUS verzekert het evenwicht tussen de belangen van de schuldeiser en de werkelijke mogelijkheden van de schuldenaar voor de terugbetaling, om alzo, binnen een redelijke termijn, te komen tot de best mogelijk invordering.

Methodologie

 1. Analyse van de portefeuille van de schuldvorderingen
 2. Voorstellen van de methodologie
 3. Het op poten zetten van oplossingen op maat, in functie van de portefeuille van de schuldvorderingen
 4. Wekelijks doorstorten van beschikbare gelden

Dienstenaanbod

 

Vaststellingen

Chat