Centrale van de Vaststellingen

Centrale van de Vaststellingen : 7 dagen/7

De centrale van de vaststellingen staat 7 dagen/7, overal in Brussel en in Wallonië, ter uwer beschikking.
De vaststelling geeft een authentiek karakter aan feiten die vallen onder de openbare- of de privésfeer. Opgesteld door een beëdigd gerechtsdeurwaarder, geldt de vaststelling voor de rechtbanken als wet.

Voor wie ?

 • Advocaten
 • Openbare instellingen
 • Ondernemingen
 • Particulieren

Waarom  ?

1. Media

 • Computervaststellingen : geschiktheid van de link, inhoud van bestanden, oneerlijke concurrentie, beledigende uitlatingen … (vergezeld door een lid van onze IT-dienst)
 • SMS-vaststellingen

2. Onroerend

 • Staat van bevinding (huur...)
 • Vaststelling van schade (werken, stormen, overstromingen...)
 • Vaststelling van burenhinder (snoeien van hagen, afval...)
 • Vaststelling van geluidshinder

3. Diversen

 • Vaststelling van aanplakking (openbaar onderzoek...)
 • Vaststelling van oneerlijke concurrentie
 • Vaststelling van het openen van koffers
 • Andere vaststellingen

Waarom INTERVENTUS ?

 • Beschikbaarheid : 7 dagen/7
 • Beëdigde gerechtsdeurwaarders* (groepering van studies actief in gans België)
 • Verwerken van grote volumes
 • Snelheid van tussenkomst
 • Gematigde kosten
 • Erkende ervaring

Hoe ?

 1. U vult het formulier hieronder in
 2. Interventus neemt contact met u op
 3. U ontvangt het bestek
 4. U zendt het bestek terug voor akkoord
 5. Interventus voert de opracht uit

* Interventus behoudt zich het recht voor de grenzen te bepalen van haar tussenkomst, in functie van het soort vaststelling en/of de voorwaarden van de tussenkomst, met respect voor de Belgische en de Europese wetgeving.

 

Formulier


Het vakje aankruisen : U bent ?

Chat